nagecco

            Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp
Trụ sở chính:

Địa chỉ: 29 Bis  Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Quận 1 , Thành Phố Hồ Chí Minh .
Tel: [84-8] 39 100 631 - 39 100 632 - 39 100 633

- 39 100 634   

Fax: [84-8] 38 299 547
Email: info@nagecco.com

Website: www.nagecco.com

 

Trung Tâm Khoa Học Công Nghệ & Kỹ Thuật Xây Dựng

Địa chỉ: 49 Đường Pastuer , Phường Nguyễn Thái Bình,  Quận 1 , Thành Phố Hồ Chí Minh .
Tel: (08) 38 217 109      Fax: (08) 38 291 369
Email: khcn@nagecco.com

 

Các chi nhánh:
Hà Nội

Địa chỉ: 209 – 212  Tòa nhà E1   Phường Trung Tự  , Quận Đống Đa , Hà Nội.
Tel: [84-4] 35 738 131      Fax: [84-4] 35 738 213
Email: cnmb@nagecco.com

 

Thành Phố Cần Thơ

Địa chỉ: 29 Khu L , Đường27,  Quận Cái Răng , Thành Phố Cần Thơ .
Tel: [84-710]  3 736 887      Fax:  [84-710]  3 736 898
Email: cnct@nagecco.com