NAGECCO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TÔNG HỢP NAGECCO 2020

 

Ngày 28 tháng 04 năm 2020 vừa qua, Đại hội Cổ đông thường niên của công ty Nagecco đã diễn ra dưới sự chủ trì của ông Phạm Khánh Toàn, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

 

 

Đại hội thông qua 9 nội dung :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và  kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Điều Hành.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

3. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty sau kiểm toán.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

5. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019.

6. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

7. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.

8. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị bổ sung thêm ngành nghề hoạt động kinh doanh.

9. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020.

 

Đại hội đã kết thúc tốt đẹp. Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% cho từng nội dung.

 

logo
Tầm cao mới
400
Nhân sự
50
Năm hoạt động
200
Dự án
250 tỷ
Doanh thu năm 2023
Đăng ký nhận thông tin
Nagecco - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp
trụ sở chính
29 Bis Đường Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1 , TP.Hồ Chí Minh.
Kết nối với chúng tôi
Liên hệ
Email: [email protected]
Hotline: + 84 28 39 100 631, + 84 28 39 100 632, + 84 28 39 100 633, + 84 28 39 100 634
Copyright © 2022 NAGECCO. All rights reserved.