NAGECCO

Thành viên của các hội nghề nghiệp

       • Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam
       • Hiệp Hội Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam (VECAS)
       • Hội Quy Hoạch Việt Nam
       • Hội Xây Dựng Việt Nam
       • Hội Nước Và Môi Trường Việt Nam.
       • Mạng Kiểm Định Chất Lượng Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Việt Nam
logo
Tầm cao mới
400
Nhân sự
45
Năm hoạt động
200
Dự án
250 tỷ
Doanh thu năm 2022
Đăng ký nhận thông tin
Nagecco - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp
headquarters
29 Bis Đường Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1 , Tp.Hồ Chí Minh.
Kết nối với chúng tôi
social social
Email: [email protected]
Hotline: + 84 28 39 100 631, + 84 28 39 100 632, + 84 28 39 100 633, + 84 28 39 100 634
Copyright © 2022 NAGECCO. All rights reserved.