NAGECCO

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG

 

Vào ngày 13/07/2022 Đảng ủy Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị để thực hiện kế hoạch số: 123-KH/ĐU ngày 30 tháng 6 nă 2022 của Đảng ủy Công ty về kế hoạch tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số: 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tu tưởng, đạo đức, phong cách HCM; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết hợp sinh hoạt chính trị tư tưởng vè nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời báo cao tình hình thời sự quốc tế và trong nước. Do Đ/c Tô Đại Phong - Phó Trưởng BTG Thành ủy TP.HCM trình bày.

 

 

logo
Tầm cao mới
400
Nhân sự
45
Năm hoạt động
200
Dự án
250 tỷ
Doanh thu năm 2022
Đăng ký nhận thông tin
Nagecco - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp
trụ sở chính
29 Bis Đường Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1 , TP.Hồ Chí Minh.
Kết nối với chúng tôi
Liên hệ
Email: [email protected]
Hotline: + 84 28 39 100 631, + 84 28 39 100 632, + 84 28 39 100 633, + 84 28 39 100 634
Copyright © 2022 NAGECCO. All rights reserved.