NAGECCO

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2023 – 2028

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2023 – 2028

 

Thứ năm ngày 20/07/2023, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo công ty và các đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 

Các cán bộ được nhận quyết định bổ nhiệm bao gồm:

 

 • Bổ nhiệm mới:
 • Ông Nghiêm Mạnh Hoàng – Phó Tổng Giám Đốc Ban Điều hành
 • Bà Vũ Hòa Lan – Quyền Trưởng Phòng KTTC
 • Ông Nguyễn Hữu Việt – Phó Giám Đốc Trung tâm MEP
 • Ông Hoàng Mạnh Hùng - Phó Giám Đốc Trung tâm QLDA & TVGS

 

 • Bổ nhiệm chính thức:
 • Ông Lâm Minh Triết - Giám Đốc XNKSTK & XDNM
 • Ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám Đốc CNMB

 

 • Bổ nhiệm lại:
 • Ông Hồ Hoàng Đức Thịnh - Giám Đốc Trung tâm Kết cấu 1
 • Ông Nguyễn Quốc Thái - Giám Đốc Trung tâm Quy hoạch
 • Ông Nguyễn Duy Trác - Giám Đốc XN TVKTXD Số 1
 • Ông Nguyễn Anh Minh - Phó Giám Đốc XN TVKTXD Số 1
 • Ông Kiều Việt Cường - Phó Giám Đốc XN TVKTXD Số 2
 • Ông Tăng Xuân Trường - Phó Giám Đốc XN TVKTXD Số 3
 • Ông Hoàng Ngọc Thanh - Phó Giám Đốc XN TVKTXD Số 5
 • Ông Lê Văn Hùng - Phó Giám Đốc XN TVKTXD Số 6
 • Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Giám Đốc XN TVKTXD Số 6
 • Ông Bạch Ngọc Hoàng - Phó Giám Đốc Trung tâm KHCN
 • Ông Hoàng Nguyễn Ngọc Bôn - Phó Giám Đốc Trung tâm Quy hoạch
 • Ông Sơn Hồng Ân - Phó Giám Đốc Trung tâm Kiến trúc 1
 • Ông Nguyễn Đình Phong - Phó Giám Đốc Kết cấu 1.

 

 

Ông Vũ Văn Tuấn (Trưởng Ban Kiểm soát) phát biểu

 

Ông Vũ Văn Tuấn (Trưởng Ban Kiểm soát) phát biểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nghiêm Mạnh Hoàng phát biểu

 

Bà Vũ Hòa Lan phát biểu

 

Ông Nguyễn Huy Hoàng (CNMB) phát biểu

 

Ông Hồ Hoàng Đức Thịnh phát biểu

 

Ông Lê Văn Hùng (XN06) phát biểu

 

Ông Nguyễn Văn Vinh (Tổng Giám Đốc) phát biểu

 

Ông Nguyễn Văn Vinh (Tổng Giám Đốc) phát biểu

 

Ông Nguyễn Văn Vinh (Tổng Giám Đốc) phát biểu

logo
Tầm cao mới
400
Nhân sự
50
Năm hoạt động
200
Dự án
250 tỷ
Doanh thu năm 2023
Đăng ký nhận thông tin
Nagecco - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp
trụ sở chính
29 Bis Đường Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1 , TP.Hồ Chí Minh.
Kết nối với chúng tôi
Liên hệ
Email: [email protected]
Hotline: + 84 28 39 100 631, + 84 28 39 100 632, + 84 28 39 100 633, + 84 28 39 100 634
Copyright © 2022 NAGECCO. All rights reserved.