NAGECCO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018

Đại hội thông qua 4 nội dung :
1. Thông qua báo cáo KQHĐ năm 2017 và kế hoạch năm 2018, báo cáo tài chính tóm tắt sau kiểm toán và báo cáo của BKS về quản lý công ty.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. 
3. .....
4. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
 
Đại hội đã kết thúc tốt đẹp. Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% cho từng nội dung.

logo
Tầm cao mới
400
Nhân sự
45
Năm hoạt động
200
Dự án
250 tỷ
Doanh thu năm 2022
Đăng ký nhận thông tin
Nagecco - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp
trụ sở chính
29 Bis Đường Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1 , TP.Hồ Chí Minh.
Kết nối với chúng tôi
Liên hệ
Email: [email protected]
Hotline: + 84 28 39 100 631, + 84 28 39 100 632, + 84 28 39 100 633, + 84 28 39 100 634
Copyright © 2022 NAGECCO. All rights reserved.